Biosensor: Förtydligande avseende delregistrering av emissionen

Se nyheten från Biosensor

Företrädesemissionen som genomfördes och fulltecknades i december 2011 delregistreras vid två olika tillfällen, varav delregistrering ett om 256 738 705 nya A-aktier registrerades hos Bolagsverket den 25 januari 2012, se pressmeddelande den 26 januari 2012.

Delregistrering två omfattar de resterande 71 931 527 A-aktier, vilka kommer att registreras under våren 2012.För vidare information, var vänlig kontakta:
Erik Lissner
VD, Biosensor Applications Sweden AB (publ)
Telefon: +46 8 706 75 00
erik.lissner@biosensor.se


Biosensor är ett svenskt företag, beläget i Solna. Bolaget är listat på AktieTorget. Företaget har utvecklat en unik teknologi för detektering av spårämnen, baserad på bioteknologiska sensorer. Denna teknologi detekterar simultant både sprängämnen och narkotika i mycket små mängder. Teknologin utmärker sig genom sin säkra detekteringsförmåga i kombination med den låga graden av falsklarm utanför labbmiljöer. Biosensor vänder sig till kunder inom polisväsendet, säkerhetsföretag, tull, militär, kriminalvård och beroendevård över hela världen.

Se nyheten från Biosensor

Publicerat: 1/31/2012 12:56:49 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se