AktieTorget: Marknadsmeddelande 19/12 - Sista dag för handel i Mineral Invest International BTU

Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorgetDocument dividerSee English version

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel med Mineral Invest International BTU är den 2 februari 2012.

BTU omvandlas därefter till aktier och teckningsoptioner och dessa förväntas levereras ut med start den 9 februari 2012.

Information om betald tecknad unit:
Kortnamn:  MII BTU
ISIN-kod:  SE0004298925
Orderbok-ID:  85517
Sista dag för handel:  2 februari 2012
Stopp/-avstämningsdag:  7 februari 2012


Stockholm den 31 januari 2012

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorgetDocument dividerSee English version

Publicerat: 1/31/2012 1:30:21 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se