Brighter: Svenskt bolag tar fram det första diabeteshjälpmedlet som är allt-i-ett

Se nyheten från Brighter

Antalet personer med diabetes ökar snabbt globalt. Världshälsoorganisationen (WHO) menar att ökningen har epidemiska proportioner. I dag finns det 346 miljoner, vilket väntas öka till mer än 500 miljoner 2030. Bara i Europa och USA finns i dag 92 miljoner diabetiker, vilket väntas öka till 119 miljoner 2030.

För miljoner diabetiker är vardagen krånglig och otrygg. I dag behöver de mäta sitt blodsocker sex till åtta gånger om dagen. Detta för att besluta om de behöver injicera insulin och vilken dos som i så fall behövs.

Diabetesläkare rekommenderar att diabetikern ska använda fem olika produkter blodprovstagare, blodsockermätare, teststickor och injektionspenna och en journal för att skriva ned sitt blodsockervärde och sin insulindos. Oberoende om diabetikern är hemma, på jobbet eller på stan.
En huvudorsak till diabetikerns besvärliga egenvård är att det är två olika och skilda industrier som tillverkar diabeteshjälpmedlen i dag. Dels finns det leverantörer för mätare, teststickor och blodprovstagare. Dels finns det de som tillhandahåller insulin och olika typer av injektionstillbehör.
Hittills har ingen leverantör skapat en enda produkt som kombinerar alla funktionerna i ett enda hjälpmedel. I stället har diabetikern fått anpassa sig till utrustningen, i stället för att utrustningen anpassas till diabetikern.

Brighter One™ allt-i-ett ersätter fem diabeteshjälpmedel
Så har det varit ända tills Brighter AB (publ) gjorde entré på marknaden. Brighter AB utvecklar och har patenterat det första diabeteshjälpmedlet som kombinerar alla funktioner i en enda apparat - Brighter One™. Med andra ord finns blodprovstagning, blodsockermätning och insulininjektion och journal för första gången under ett och samma skal. Precis som med en smartphone så får man med sig allt i en fickvänlig förpackning, vilket gör den lätt att ta med sig.
Brighter One™ är efterlängtad hos insulinbehandlade diabetiker. Bland annat vill 75 procent av alla diabetiker ha ett tekniskt hjälpmedel för egenvård som integrerar dessa saker. Brighter One™ har även fått positiv respons från diabetessköterskor, läkare och personer verksamma inom diabetesindustrin. Lars Wibell, docent vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala och en av Sveriges mest kända diabetologer, är Brighters vetenskaplig rådgivare.

Redan nu finns en order värd 24 miljoner kronor
Under 2011 ingick Brighter AB ett samarbete för distribution och marknadsföring i Norden för Brighter One™, med Rubin Medical, som är en av de ledande distributörerna inom diabetshjälpmedel. Rubin Medical lade även en första order på 5000 enheter till ett beräknat värde av cirka 24 miljoner kronor.
Trots det kärva läget på finansmarknaden under förra hösten investerade 275 svenska och internationella investerare drygt fyra miljoner kronor i bolagets nyemission. Företaget listades den tredje februari 2012 på AktieTorget, och startar nu arbetet med redan planerad CE-märkning och produktionsframtagning.

Följ handeln på AktieTorget via http://aktietorget.se/Instrument.aspx?ISIN=SE0004019545

Om Brighter AB (publ)
Brighter One™ - den patenterade allt-i-ett produkten som ersätter de fem saker miljontals diabetiker behöver använda flera gånger varje dag för att överleva och må bra.
Brighter utvecklar och kommersialiserar innovativa lösningar för egenvård av diabetes.

Kontaktinformation
www.BrighterCompany.com
www.BrighterCompany.com/video
www.facebook.com/brightercompany
www.twitter.com/Brighter_AB
Tel: +46 8 55 00 88 20
Fax: +46 8 55 00 88 30
Truls Sjöstedt, VD på Brighter AB (publ)
Telefon: +46 709 73 46 00 E-post: truls.sjostedt@brightercompany.com


Se nyheten från Brighter

Publicerat: 2/3/2012 2:31:55 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se