LYYN: LYYN AB begär handelsstopp av aktien

Se nyheten från LYYN

Bolaget avser att påskynda expansionen av försäljningen på marknader utanför USA och Storbritannien genom att anställa lokal säljpersonal. Erfarenheterna från de nyligen genomförda etableringarna är positiva men visar också tydligt att säljcykeln i dagsläget är längre än tidigare antaganden.

För att säkerställa finansiella resurser för expansionen har Styrelsen beslutat att söka externt kapital utomlands till en värdering som bättre avspeglar Bolagets potential än vad dagens handel med Bolagets aktie ger sken av. Diskussioner har påbörjats med en stor aktör och planeras vara klara i slutet av maj.

Bolaget gör bedömningen att det under förhandlingsprocessen är väsentligt att kunna fokusera på detta och att den informationsplikt som en aktienotering kräver kan påverka processen skadligt. Vidare bedömer Bolaget att risken för onormala kursrörelser kan äventyra framgången med denna förhandling.


LYYN AB(publ)

Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta:

Bengt Sahlberg, VD
0733-147810
bengt.sahlberg@lyyn.comOm LYYN AB (Publ.)
LYYN utvecklar och marknadsför produkter på den globala marknaden för förbättrad tolkning av bilder och video i realtid. Bolaget är marknadsledande inom realtidsvideo för undervattens-marknaden och har idag ca 1200 användare i 46 länder. LYYN ser stora möjligheter att även bli en ledande aktör inom den mångdubbelt större övervakningsbranschen. www.lyyn.com

LYYN AB, Ideon Science Park, 223 70 Lund


Se nyheten från LYYN

Publicerat: 2/16/2012 8:32:18 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se