Kindwalls Bil: Senareläggning av offentliggörande av bokslutskommuniké för 2011

Se nyheten från Kindwalls Bil

På grund av pågående förhandlingar har styrelsen beslutat att senarelägga offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2011 till fredagen den 9 mars 2012.


Järfälla den 24 februari 2012

Kindwalls Bil AB (publ)

StyrelsenSe nyheten från Kindwalls Bil

Publicerat: 2/24/2012 12:37:41 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se