Elverket Vallentuna: Banbrytande svensk teknik ska ge billigare el - Elverkets kunder först ut att testa framtidens energilösning - korrigerad version

Se nyheten från Elverket Vallentuna

OBS: Detta pressmeddelande från Elverket ersätter tidigare pressmeddelande utskickat under dagen, i vilket kontaktuppgifterna blivit fel. Denna version innehåller korrekta kontaktuppgifter.

Ett värmestyrningssystem som självt ser till att köpa in elen när den är som billigast på dygnet - och som sedan kan få huset att buffra elen. Det kan bli verklighet för gemene man inom en inte allt för avlägsen framtid. I dagarna har 30 av elbolaget Elverkets villakunder i Vallentuna, utanför Stockholm, fått denna smarta teknik installerad i sina hem. Fälttestet, som pågår till och med april månad, förväntas ge deltagarna sänkt energiförbrukning, lägre energikostnad och jämnare inomhustemperatur.

I takt med att vi svenskar i större utsträckning övergår till förnyelsebara energikällor, som exempelvis vindkraft och solel, blir elproduktionen i landet mer ojämn. För att dessa toppar och dalar i produktionen inte ska göra stora hål i villaägarens plånbok, testar nu Elverket tillsammans med Elforsk och energitjänsteföretaget Ngenic en helt ny typ av automatiserad uppvärmningslösning. Systemet styr villans uppvärmning genom att anpassa inköpen av el till när det finns tillgång på billig el. Allt sker helt automatiskt utan att elkunden behöver lyfta ett finger.

- Det är framtidens lösning som våra kunder nu får testa. Projektet går ut på att visa att elanvändaren med bibehållen, eller i vissa fall förbättrad komfort, kan få en lägre elräkning utan att behöva göra någonting. Och detta tror jag tror att många tycker är en bra idé. Dagens elkonsumenter förväntar sig att vi ska kunna tillhandahålla lösningar som gör att de inte själva behöver springa runt och skruva på pannan för att sätta på och stänga av den manuellt efter besked om olika prisnivåer, säger Susanna Hammarberg, privatmarknadschef på Elverket.

Rent praktiskt innebär lösningen att en centralstyrningsenhet kopplas till värmepumpen i huset. Centralenheten känner av, och kommunicerar med ett antal strömsnåla och trådlösa noder runt om i huset, som kontinuerligt rapporterar temperaturen i de aktuella rummen. Centralenheten kommunicerar också med internet där den bland annat inhämtar information som väderprognoser och indikerat elpris. All samlad information analyseras i styrsystemet, som baserat på datan köper in elen när det är som billigast på dygnet. Dessutom ser styrsystemet till att huset hamstrar billig el, genom att köpa in mer el än det som behövs för stunden. Systemet utnyttjar därmed husets inneboende tröghet för att minska elbehovet under de dyrare timmarna, vilket sänker energikostnaden. Tekniken kan på längre sikt även ge stora samhällsekonomiska fördelar, då husen tillsammans kan agera för att minska kostsamma effekttoppar och på så sätt utnyttjas infrastrukturen på ett mer resurseffektivt sätt.

Elföretagen tillsammans med NCC, SABO, TeliaSonera, Ericsson, ABB, Siemens, Trafikverket och Combitech är via elbranschens forskningsorganisation Elforsk huvudfinansiär av detta utvärderingsprojekt. Och företaget Ngenic, som har utvecklat produktprototyperna, ser stor potential för denna typ av lösning.

- Vi testar nu en teknik som kommer att ha sin storhetstid i framtiden, när vindkraften byggs ut och elpriserna blir mer tidsberoende. Jag är övertygad om att denna typ av energilösning kommer att finnas i de flesta villor om 20 år. Eftersom de flesta av oss inte har möjlighet att anpassa vår vardag efter elmarknadens variationer, blir den enda långsiktiga energilösningen att automatisera inköpsprocessen, vilket vi nu gjort. Det ska bli väldigt intressant att äntligen få slutanvändarens värdefulla input genom detta fälttest, säger Einar Persson, marknadschef på Ngenic.


För ytterligare information kontakta:
Mikael Larsson, vd Elverket Vallentuna EL AB
Mobil: 0709-17 92 32
E-post: mikael.larsson@elverket.se

Einar Persson, marknadschef
Ngenic
Mobil: 076-249 07 06
E-post: einar.persson@ngenic.se

Kort om Elverket Vallentuna AB
Elverket Vallentuna AB säljer el på den fria elmarknaden i hela landet. Runt om i landet finns Elverkets drygt 35 000 kunder. Elverket är också en väl förankrad lokal nätägare och ser till att alla hushåll, företag och andra verksamheter i Vallentuna har en trygg elförsörjning. Hela 85 procent av nätkunderna i Vallentuna har också valt att köpa el av Elverket. Elverket är med stadsnätet VallNet den lokala bredbandsleverantören i Vallentuna. Elverket noterades på Aktietorget 2002. Genomsnittligt antal anställda 28, omsättning 468 Mkr år 2010.


Kort om Ngenic
Ngenic är ett Uppsalabaserat ungt innovativt energitjänsteföretag med fokus på systemlösningar för smartare energianvändning och en enklare vardag. Företagets erbjudanden till energileverantörer har på kort tid rönt stort intresse från såväl energibranschen som myndigheter.

Se nyheten från Elverket Vallentuna

Publicerat: 3/5/2012 12:10:57 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se