AroCell: Håkan Englund ny styrelseledamot i AroCell

Se nyheten från AroCell

Håkan Englund har utsetts till styrelseledamot i AroCell AB (publ) i Uppsala. Han efterträder Per Matsson som avgår på egen begäran.

Håkan Englund har över 30 års erfarenhet inom området life science. Han har de senaste fem åren varit vice VD inom Uppsalabaserade Phadia. Senast var han ansvarig för en affärsenhet som utvecklar och introducerar nya diagnostikprodukter till både existerande och nya kundkategorier. Håkan Englund har tidigare haft en antal ledande befattningar inom Phadia och Pharmacia Biotech.

-Det finns stor potential att bättre utnyttja olika typer av diagnostiska tester för att kunna välja rätt behandling och att följa upp behandlingseffekter. Detta gäller framförallt behandling av olika cancersjukdomar. AroCells tester mäter blodnivåerna av tymidinkinas, TK, ett enzym som förekommer vid snabb celldelning och därför kan ange hur snabbt en tumör växer. AroCell har kompetens och erfarenhet från både utveckling och kommersialisering av nya diagnostikprodukter, Bolagets möjligheter är stora att framgångsrikt kunna erbjuda sina tester till laboratorier och kliniker för uppföljning av ett antal tumörsjukdomar. Det är med stort engagemang som jag nu tillträder som styrelseledamot i AroCell, säger Håkan Englund.

I styrelsen i AroCell ingår även följande personer.
Hans Johansson, ordförande, ansvarig för Global Marknadsföring och Affärsutveckling inom Phadia AB. Staffan Eriksson, professor i medicinsk och fysiologisk kemi vid SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet. Arne Ferstad, affärsrådgivare, tidigare ansvarig för Baxter Healthcares dialysaffärer i Europa samt Affärsenhetschef i Pharmacia, Jan Mellberg, affärsrådgivare, tidigare CFO och vice VD i Pharmacia LKB Biotechnology AB och Procordia Beverages/Pripps Rignes.

För ytterligare information:
Anne-Charlotte Aronsson, VD AroCell AB (publ)
Tel: 0733-91 11 77
E-post: aca@arocell.com

Kort om AroCell AB (publ)
AroCell AB (publ) är ett svenskt bolag beläget i Uppsala. AroCells tester upptäcker cancer på ett tidigt stadium. AroCells teknologi baseras på en unik metod att mäta hur aggressiv en cancertumör är genom att mäta hur snabbt tumören växer. Detta görs med Bolagets test TK 210 med hjälp av ett enkelt blodprov. Testet är kliniskt värdefullt för att kontrollera återfall av cancer eller för att avgöra om en cancerbehandling fungerar eller inte. AroCell är listat på Aktietorget. Bolaget har ca 450 aktieägare.
Hemsida: www.arocell.comSe nyheten från AroCell

Publicerat: 3/5/2012 2:24:16 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se