Safe at Sea: Kallar till extra bolagsstämma tillika kontrollstämma ett (1)

Se nyheten från Safe at Sea

Bakgrund
Mot bakgrund av bolagets ansträngda ekonomiska läge och fortsatt utdragna försäljningsprocesser med flera kunder, ansökte bolaget om företagsrekonstruktion vid Göteborgs tingsrätt den 16 januari 2012. Tingrätten biföll ansökan senare samma dag. Måndagen den 6 februari 2012 hölls borgenärssammanträde vid Göteborgs Tingsrätt, där den preliminära rekonstruktionsplanen presenterades. Tingrätten beviljade fortsatt rekonstruktion.

Rekonstruktionsplan
Bolagets ledning och styrelse har arbetat utifrån denna rekonstruktionsplan, som i huvudsak fokuserats på att:

* Bredda bolagets produkt- och tjänsteportfölj mot nya och befintliga kunder.
* Sänka bolagets kostnader och att omfördela ytterligare resurser till försäljning och produktion av bolagets tjänster och produkter.
* Tillföra bolaget kapital för att fullfölja rekonstruktionsarbetet.

Den kortsiktiga ambitionen att etablera fler intäktsflöden med kortare ledtider inom service, reparationer och komponenttillverkning har fallit väl ut. Bolaget närmar sig planenligt målet att skapa en stabilare ekonomisk plattform för fortsatt utveckling av marknaden för Rescuerunnersystemet.

Som ett led i rekonstruktionsarbetet kallar nu bolagets styrelse till extra bolagsstämma tillika kontrollstämma ett (1). Kallelsen återfinns på AktieTorgets och bolagets hemsida, vidare har den idag publicerats på Post och inrikestidningar samt meddelats via annons i Dagens Industri.

Kaj Lehtovaara, VD i Safe at Sea AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kaj Lehtovaara, VD
Safe at Sea AB (publ)

Epost: kaj@safeatsea.se
Telefon: 0303-23 07 04 ; 0735-46 67 60
Web: www.safeatsea.se ; www.rescuerunner.com


Safe at Sea AB tillverkar och säljer en unik räddningsbåt, Rescuerunnern, som förmodligen är det effektivaste systemet i världen för att rädda nödställda personer ur vattnet. För att vidareutveckla Rescuerunnern och vidga användningsområdet till flera olika kundgrupper på den internationella marknaden såväl som att utveckla och förvärva kompletterande verksamheter har bolaget genomfört en publik nyemission och Bolagets aktie är listad på AktieTorget.


Se nyheten från Safe at Sea  Further information about Safe at Sea

Publicerat: 3/7/2012 9:45:05 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se