Mobispine: LBC Frakt väljer Jojka för att snabbare kommunicera ut uppdrag till sin personal

Se nyheten från Mobispine

I Värmland så använder LBC Frakt den nya kommunikationsplattformen Jojka.nu för att kommunicera ut uppdrag till sin personal och snabbare få bort snön och grus från vägarna.

LBC Frakt i Värmland har valt Jojka från bolaget Mobispine AB för att effektivisera sin hantering av personal och uppdrag. Snöröjningen i Karlstad använder nu Jojka plattformen som gör det möjligt att nå alla potentiella snöröjarna med SMS utskick från Jojka på datorn inom 15 sekunder. Jourhavande befäl på stationen har möjlighet att inte bara se att alla i de olika snöröjar-grupperna har fått meddelandena utan man kan också ta emot svar och anmälningar från de olika snöröjarna via SMS. Detta gör att man snabbare kan bemanna uppdraget med relevant personal och därmed snabbare få bort snön från gatorna, eller sanda vägarna vid halka etc.

"Jojka är en fantastisk plattform för att både skicka ut SMS från datorn till olika grupper men det som framförallt uppskattas är interaktiviteten och att alla svar syns tydligt på våra datorer. Med Jojka får vi snabbare bort snön från gatorna vilket är bra för medborgarna", säger Michael Uggla på LBC Frakt.

För ytterligare information kontakta:
Joakim Hilj, VD Mobispine AB, 08-519 400 25
info@mobispine.com

Om Mobispine:
Mobispine har en ledande position inom området kommunikation mellan datorer och mobila enheter via SMS. Kunderna består av företagskunder i främst Sverige, England och Irland. Mobispine är listat på Aktietorget.
www.mobispine.com
www.jojka.nu


Se nyheten från Mobispine  Further information about Jojka

Publicerat: 3/21/2012 8:00:06 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se