Nordic e-Procurement: Emissionsmemorandum publicerat

Se nyheten från Nordic e-Procurement

Nordic Electronic Procurement Systems AB (publ) har idag publicerat emissionsmemorandum.

Memorandumet och anmälningssedel finns tillgängliga för nedladdning på bolagets hemsida www.neps.se och inom kort även på Aqurat Fondkommisson AB´s hemsida www.aqurat.se.

Samtliga aktieägare som berörs av erbjudandet kommer att få informationsmaterial och förtryckt emissionsredovisning per post.
För mer information vänligen kontakta Henrik John, VD, 070-750 89 40 eller info@neps.se


Se nyheten från Nordic e-Procurement

Publicerat: 3/23/2012 5:49:26 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se