AktieTorget: Marknadsmeddelande 55/12 - Information gällande företrädesemission i Botnia Exploration Holding AB

Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorgetDocument dividerSee English version

For an english version of this market notice, please see the attached english document

Sista dag för handel i bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 24 april 2012 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 25 april 2012.

Den som är registrerad som aktieägare på avstämningsdagen den 27 april 2012 erhåller för varje befintlig aktie en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Teckningskurs är 0,90 kronor per aktie. (1:1 á 0,90 SEK)

Teckning av nya aktier kan ske under perioden 2 maj till den 16 maj 2012.
Handel med teckningsrätter, kommer att ske på AktieTorget under perioden 2 maj till den 11 maj 2012.

Handel med betalda tecknade aktier BTA, kommer att ske på AktieTorget från och med den 2 maj 2012 fram till dess att Bolagsverket har registrerat emissionen.

Information om teckningsrätten:
Kortnamn:  BOTX TR
ISIN-kod:  SE0004576072
Orderboks-ID:  87698
Antal TR:  26 983 871
Första handelsdag:  2 maj 2012
Sista handelsdag:  11 maj 2012


Information om den betalda tecknade aktien:
Kortnamn:  BOTX BTA
ISIN-kod:  SE0004576080
Orderboks-ID:  87699
Kvotvärde:  0,15 SEK
Handelsperiod:  2 maj 2012 tills registrering

[Observera att orderboken kommer att rensas för det fall att avskiljandet av rätten har en effekt på aktiekursen som beräknas överstiga 10 procent. Rensningen i orderboken sker i så fall den 24 april 2012 mellan kl. 17.40 och 18.00 CET.]

Stockholm den 23 april 2012

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se


Se marknadsplatsmeddelandet från AktieTorgetDocument dividerSee English version

Publicerat: 4/23/2012 5:20:50 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se