AktieTorget: Medfield Diagnostics AB ansluts till AktieTorget

Se nyheten från AktieTorget

AktieTorget har godkänt Medfield Diagnostics AB (publ) för upptagande till handel. Första handelsdag blir den 2 maj 2012.

Medfield Diagnostics har som mål att underlätta diagnos-tiseringen av en stroke. Om man på ett tidigt stadium kan avgöra om stroken beror på en blödning eller propp kan rätt behandling sättas in betydligt tidigare än idag. Därigenom elimineras mycket lidande hos drabbade patienter och det sparas mycket stora vård- och rehabiliteringskostnader för samhället.
VD i Medfield Diagnostics är Patrik Dahlqvist och styrelse-ordförande är Stefan Jacobsson.

Aktien har ISIN-kod SE0004479046 och kommer att handlas under kortnamnet MEDF.För mer information:

Patrik Dahlqvist, VD
Medfield Diagnostics AB (publ)
Telefon: 031-741 17 53
E-post: info@medfielddignostics.com
Hemsida: www.medfielddiagnostics.com


Ronny Farnebäck, anslutningsansvarig AktieTorget
Telefon: 08-545 03 800


Se nyheten från AktieTorget

Publicerat: 4/24/2012 1:41:53 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se