BrandWorld: Kommuniké från Årsstämma 2012-05-10

Se kommunikén från BrandWorld

Under torsdagskvällen höll BrandWorld (publ) sin Årsstämma.

Under stämman presenterade VD Niklas Larsson BrandWorld för stämmodeltagarna och redogjorde för utvecklingen under det gångna räkenskapsåret. Efter räkenskapsårets utgång har bolaget ansökt om, och beviljats, att få genomgå en företagsrekonstruktion. Rekonstruktionsperioden har sedan dess förlängts till den 24 juli.

Årsstämman beslutade bland annat att:
- Fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt de föreslagna dispositionerna beträffande bolagets resultat enligt den framtagna balansräkningen;

- Ge styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet;

- Styrelsen skall bestå av sex personer vilka skall vara Per Grettve, Fredrik Herslow, Niklas Larsson, Andreas Olofsson, Mats Olsson och Björn Svedberg. Vidare beslutades att styrelsens arvode under räkenskapsåret skall vara 150 000 kronor att fördelas på de styrelsemedlemmar som inte är anställda i BrandWorld AB (publ) eller i F. Herslow & Partners AB och att arvode till bolagets revisor skall utgå enligt godkänd räkning;

- Genomföra föreslagna förändringar i Bolagsordningens paragrafer 4 och 5;

- Ge styrelsen bemyndigande att vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa Årsstämma, fatta beslut om nyemission av sammanlagt 20 000 000 aktier.

Samtliga beslut togs enhälligt.
Styrelsen

För mer information, vänligen kontakta
Niklas Larsson
VD
Telefon: 0733-600909
E-post: niklas.larsson@brandworld.seOm Brandworld Sverige AB (publ.)
BrandWorld erbjuder högkvalitativa varumärken från världsledande leverantörer av kläder, skor och andra premiumprodukter för sport och fritid lättillgängligt och med attraktiva priser så att kunder som vanligtvis inte köper premiumvarumärken väljer att göra det. BrandWorld består idag av totalt elva butiker. Bolaget grundades 2006 av Niklas Larsson (VD), Andreas Olofsson och Daniel Nilsson. BrandWorld ägs till största del av grundarna och Svenska Generationsskiften AB. www.brandworld.se


Se kommunikén från BrandWorld

Publicerat: 5/11/2012 8:08:45 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se