Nordic e-Procurement: Resultat från nyemission

Se nyheten från Nordic e-Procurement

Styrelsen i NEPS beslutade den 12 mars 2012 att genomföra en nyemission i NEPS som i första hand riktade sig till de många aktieägare som innehar färre än 350 000 aktier.
Aktier som ej tecknades av dessa aktieägare erbjöds även övriga aktieägare samt allmänheten. Emissionen skedde med stöd av bemyndigande som fattades av årsstämman den 28 oktober 2011.
Emissionen har totalt tecknats till ett belopp av 2.299.350 kr varav 1.649.350 kr har betalats in.
Återstående likvider skall enligt uppgift vara inbetalda senast den 23 maj 2012.

För mer information kontakta Henrik John, VD
070-750 89 40
info@neps.se


Se nyheten från Nordic e-Procurement

Publicerat: 5/16/2012 12:15:34 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se