EQL Pharma: Resultat av första lösenperioden för teckningsoption TO 2

Se nyheten från EQL Pharma

Första lösenperioden för EQL Pharma TO 2 var mellan 15 mars - 31 mars 2015. Lösenkursen för den första lösenperioden bestämdes till 3,50 kronor.

Totalt har 195 601 teckningsoptioner TO 2 utnyttjats (cirka 14 procent av samtliga TO 2), vilket innebär att EQL Pharma tillförs cirka 0,7 mnkr före emissionskostnader.

De nya aktierna bokförs som EQL Pharma IA tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av april 2015.

Efter registreringen kommer EQL Pharma att ha 16 522 027 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 743 491,215 kronor.

Den andra och sista lösenperioden för EQL Pharma TO 2 infaller mellan 15 september – 30 september 2015. Lösenkursen kommer då att vara 70 procent av den volymvägda genomsnittliga aktiekursen under den period om 10 handelsdagar som slutar fem bankdagar innan första dagen i teckningsperioden, dock lägst 3,50 kronor och högst 5,50 kronor.


Lund den 9 april 2015
Styrelsen i EQL Pharma AB (publ)


För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
Vd EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com


EQL Pharma AB (publ) i korthet
EQL Pharma är ett svenskt läkemedelsbolag specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. Produkterna produceras både i Europa, Indien och Kina men alltid med europeisk standard och kvalitet.


Se nyheten från EQL Pharma  Further information about EQL Pharma

Publicerat: 4/9/2015 10:58:30 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se