Miris: Miris tar hem ny order från Sydkorea

Se nyheten från Miris

Miris har fått en större order på analysinstrument och kompletterande utrustning för bröstmjölksanalys från Sydkorea. Värdet på affären uppgår till knappt 1,7 Mkr.

Miris har sedan 2010 samarbetat med sydkoreanska Genuretech för att utveckla affärerna i Sydkorea. Under 2014 ingicks ett distributörsavtal avseende marknadsföring och försäljning av Miris instrument för bröstmjölksanalys, Human Milk Analyzer (HMA), på den sydkoreanska marknaden. Genuretech har i detta avtal förbundit sig till försäljning av ett större antal analysinstrument för avtalsperioden 2015-2020. Den första delordern enligt detta avtal omfattar 12 analysinstrument för leverans under Q2 och Q3 2015.

Idag finns Miris HMA på ett flertal universitet och forskningsinstitut i Sydkorea, vilket har resulterat i ett antal vetenskapliga publikationer. Miris HMA-instrument fick i slutet av 2014 godkännande som medicintekniskt instrument av den sydkoreanska myndigheten Ministry of Food and Drug Safety (MFDS), vilket är en förutsättning för försäljning till sjukhus och vårdinrättningar. Totalt finns cirka
4 000 så kallade ”Mummy Care Center” med behov av utrustning för bröstmjölksanalys, vilket gör att den sydkoreanska marknaden bedöms ha potential att på kort sikt bli en av Bolagets största för HMA-instrument.

”På Miris är vi mycket glada för denna order från en för Miris växande och viktig marknad” säger Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB.

Den ökade kunskapen om bröstmjölkens unika betydelse för spädbarn har lett till ökad användning av bröstmjölk. Miris bidrar till att barn får en optimal nutritionell start i livet genom att tillhandahålla instrument och kompletterande utrustning för mjölkanalys.


Uppsala den 23 april 2015

För ytterligare information kontakta:

Ulf Boberg
VD, Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: ulf.boberg@miris.se


Se nyheten från Miris  Further information about Miris

Publicerat: 4/23/2015 11:27:23 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se