Realtid Media: Anders Palmgren ny styrelseledamot

Se nyheten

Bolaget är inte noterat på AktieTorget. Detta pressmeddelande har dock distribuerats genom AktieTorgets pressmeddelandetjänst.

Anders Palmgren, Partner och Senior Director Genesta Property Nordic AB, invaldes som styrelseledamot i Realtid Media AB på årsstämman 29 april 2015.

Anders Palmgren har över 20 års erfarenhet inom Corporate Finance med fokus på fastighetssektorn. Mellan 2007 och 2014 arbetade Anders Palmgren på finans-koncernen Catella AB, de två sista åren som  ansvarig för all rådgivningsverksamhet, omfattande fastighetsrådgivning, traditionell M&A samt fixed income, en verksamhet med närvaro i 11 länder och ca 225 anställda.

2014 började Anders Palmgren som Partner och styrelseledamot i Genesta Property Nordic AB, som han var med och grundade 2003. Genesta Property Nordic AB är ett oberoende fund management-bolag med fokus på kommersiella fastigheter i Norden.

Anders Palmgrens har även varit VD på Catella Markets AB och Colliers International AB. Han sitter i styrelsen för Mestro AB, ett bolag inom realtidsmätning av energiförbrukning.

– ”Det är väldigt roligt att få vara med och bidra till Realtid Medias utveckling. Realtid Media är en uppstickare inom branschen och inriktat mot ett segment jag känner väl. Det ger mig möjlighet att kombinera mitt intresse för kommunikation och marknadsföring med kunskap om branschen”, säger Anders Palmgren.

– ”Med sin erfarenhet från ledande positioner inom corporate finance i framstående internationella verksamheter kombinerar Anders Palmgren djup förståelse för vår målgrupp med omfattande såväl operativ erfarenhet som erfarenhet av styrelsearbete. Då vår utveckling går mot ett allt mer sofistikerat produkterbjudande och vi vidareutvecklar verksamheten är vår övertygelse att Anders Palmgren kommer att vara en starkt kraft i bolagets fortsatta utveckling”, säger Realtid Medias vd Jonas Wiwen-Nilsson.

Thomas Vinell, Ingmar Rentzhog och vd Jonas Wiwen-Nilsson omvaldes till ledamöter.
Thomas Vinell omvaldes till styrelseordförande.

För mer information kontakta:
Jonas Wiwen-Nilsson, verkställande direktör 
08 420 030 65

Realtid Media är Sveriges ledande mediebolag för finansbranschen. Genom vår integrerade modell erbjuder vi produkter riktade mot i första hand yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i Sveriges största företag och ägarkonstellationer med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad och finansieringsfrågor 

 
Realtid Media AB (publ), Gyllenstiernsgatan 12, 115 26 Stockholm. Tel 08-420 030 65

www.realtidmedia.se


Se nyheten

Publicerat: 5/18/2015 9:09:45 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se