Realtid Media: Kraftigt ökad försäljning

Se nyheten

Bolaget är inte noterat på AktieTorget. Detta pressmeddelande har dock distribuerats genom AktieTorgets pressmeddelandetjänst.

Realtid Media fortsätter att öka försäljningen kraftigt. Per idag uppgår årets försäljning till lika mycket som hela 2014 års omsättning (2,4 MSEK). Ordervärde och omsättning är naturligtvis inte direkt jämförbara, men den absoluta merparten av försäljningen är hänförlig till 2015 och Realtid Media har historiskt sett få eller inga avbokningar.

Extra glädjande är att försäljningen kommer från en hälsosam blandning av nya och återkommande kunder, samt från flertalet produktlinjer. Störst tillväxt ser vi inom platsannonsering och annonspaketet ämnat åt emittenter.

Bolagets policy är att inte fortlöpande informera om specifika ordrar och försäljningsstatistik, men med tanke på att vi har några mycket krävande år bakom oss, är det angeläget att förmedla den positiva utvecklingen till aktieägare, medarbetare, kunder, leverantörer och andra intressenter.

Vi vill dock understryka att det är vanskligt att dra för stora slutsatser på den tillväxt vi för närvarande erfar men, med reservation för eventuella omvärldsfaktorer vi ej råder över, är det vår bedömning att tillväxten kommer hålla i sig, utifrån såväl marknadspotentialen som de offensiva satsningar som är inplanerade.

För mer information kontakta:

Jonas Wiwen-Nilsson, verkställande direktör Realtid Media

08 420 030 65                                                           

Realtid Media är Sveriges ledande mediebolag för finansbranschen. Genom vår integrerade modell erbjuder vi produkter riktade mot i första hand yrkesverksamma i finansbranschen och beslutsfattare i Sveriges största företag och ägarkonstellationer med ansvar för strategiarbete, kapitalmarknad och finansieringsfrågor


Se nyheten

Publicerat: 6/11/2015 10:50:37 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se