Miris: Miris har framgångsrikt avslutat första fasen av HMA-studien i Kina

Se pressmeddelande

Miris har nu framgångsrikt avslutat första fasen i den användarstudie på bröstmjölksinstrumentet, HMA, som initierades i Kina under slutet av maj. Syftet var att tillsammans med en betydelsefull kund utvärdera de kvalitetsförbättringar av produkten som bolaget genomfört under årets första delar.

Under senare delen av 2014 genomförde Miris en kapitalanskaffning på motsvarande 22 MSEK. Ledningen hade identifierat tre prioriterade utvecklingsområden för att få lönsamhet i bolaget: produktionsprocess och produktkvalitet, sälj- och distributörsorganisation, samt FDA-ansökan för ett framtida marknadsgodkännande i USA.

Sedan november 2014 har bolaget jobbat intensivt med alla tre områden, vilket har rapporterats i de två senaste kvartalsrapporterna. Nu kan bolaget dessutom meddela marknaden att fas 1 av den pågående beta-studien på det nya uppgraderade instrumentet framgångsrikt har avslutats i Kina. De uppsatta målen har uppfyllts och kunden kommer nu att fortsätta att använda instrumentet i enlighet med försöksprotokollet för att bolaget ska få in ytterligare data. Bolagets VD, Ulf Boberg, kommer att delta i ett distributörsmöte i Shanghai för att bl a diskutera resultaten.

Två liknande studier är planerade i Europa under kvartal 3. Försäljningen av det nya uppgraderade instrumentet kommer att starta under sommaren.

Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB, kommenterar: ”Jag är mycket nöjd och glad för det sätt som organisationen har fokuserat på och levererat en mycket bra produkt. Vi ser nu att efterfrågan ökar och jag är övertygad om att de höga serviceåtaganden som bolaget haft under garanti succesivt kommer att minska till följd av den förbättrade konstruktionen och produktionsprocessen”.

Uppsala den 25 juni 2015

För ytterligare information kontakta:

Ulf Boberg, VD

Miris Holding AB

Telefon: 073-312 44 90

E-post: ulf.boberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet.

Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.


Se pressmeddelande  Further information about Miris

Publicerat: 6/25/2015 10:08:15 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se