Miris: Miris får order från Kina på 25 instrument för bröstmjölksanalys

Se nyheten

Miris VD signerade en större order på analysinstrument för bröstmjölk, HMA, vid ett möte i Shanghai i helgen. Efter en genomgång med den kinesiska distributören Bymed, av de positiva resultaten från de uppgraderade HMA-instrumenten, lades en order på 25 instrument. Affären värderas till dryga 3,4 Mkr.

Miris har under flera år sålt sitt analysinstrument för bröstmjölk, HMA, på den kinesiska marknaden. Distributör för Miris är det Shanghaibaserad bolaget Bymed. Under slutet av 2014 var Bymed återhållsamma med inköp av HMA eftersom några kunder upplevde en bristande kvalitet. Denna kund- och marknadsåterkoppling från den viktiga kinesiska marknaden låg bland annat till grund för Miris genomgripande projekt för att kvalitetssäkra och effektivisera sin produktions- och tillverkningsprocess. Detta projekt startade i november 2014 och bolaget meddelade förra veckan att fas 1 av beta-testen på det uppgraderade instrumentet avslutades enligt plan.

Bymed och Miris har nu tillsammans med kunden utvärderat resultaten. Det positiva utfallet gör att Bymed återupptar sina beställningar av Miris HMA. Vid detta möte var mer än 50 % av Bymeds underdistributörer närvarande och samtliga var mycket positiva till Miris instrument för mjölkanalys.

Den aktuella ordern på 25 instrument som nu beställts skall levereras under juli och september. Ytterligare order för kvartal 4 är under diskussion.

”Vi är mycket nöjda och glada att kunna presentera resultatet av det kvalitetsuppgraderade instrumentet på detta positiva sätt. Ordern från Bymed visar att den kinesiska marknaden har förnyat stort förtroende för Miris och att vi har kapacitet att hantera kvalitetsproblem som kan uppstå. Även om vi nu känner oss nöjda med produkten arbetar vi ständigt med kvalitets- och produktutveckling.” säger Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB.

Uppsala den 29 juni 2015

För ytterligare information kontakta:
Ulf Boberg
VD, Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: ulf.boberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet.
Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.


Se nyheten  Further information about Miris

Publicerat: 6/29/2015 1:47:04 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se