Miris: Miris HMA-studie i Kina avslutad med positivt resultat

Se nyheten

Miris kunde i juni meddela positiva framgångsrika resultat av fas 1 i den beta-studie på bolagets instrument för bröstmjölksanalys (HMA), vilken syftar till att utvärdera kvalitetsförbättringar på produkten. Nu har även den andra och sista fasen av studien fullföljts, med bestående positivt resultat.

Under senare delen av 2014 genomförde Miris en kapitalanskaffning på motsvarande 22 MSEK. Ledningen hade identifierat tre utvecklingsområden för att få lönsamhet i bolaget; produktionsprocessen och en förbättring av produktkvaliteten, omorganisation av sälj-och distributörsorganisationen, samt slutligen en ansökan om marknadsgodkännande av HMA i USA (FDA-ansökan).

Eftersom den kinesiska marknaden är mycket viktig för Miris, erbjöds två nyckelkunder i Kina att genomföra en studie på det uppgraderade instrumentet. I enlighet med protokollet har drygt 800 analyser per instrument genomförts under tre månader och resultaten visar att de uppsatta kvalitetsmålen för studien har uppfyllts. Instrumenten har använts dagligen av olika operatörer, med den huvudsakliga målsättningen att verifiera att förbättringsarbetet resulterat i en mer robust produkt, samtidigt som funktion och prestanda bibehållits.

Ytterligare två liknande studier är planerade i Europa under kvartal 3 och 4. Försäljningen av det nya uppgraderade instrumentet har startat under sommaren.

Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB: ”Med dessa resultat har vi ett starkt bevis på att vi lyckats med målet att höja kvaliteten på vår produkt. Det ger en viktig positiv signal både till våra användare och till marknaden. Resultatet av studien stärker vår position på den kinesiska marknaden för analys av bröstmjölk. Jag är mycket stolt över vad alla medarbetare på Miris åstadkommit tillsammans.”

Uppsala den 25 augusti 2015

För ytterligare information kontakta:

Ulf Boberg, VD

Miris Holding AB

Telefon: 073-312 44 90

E-post: ulf.boberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet.

Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.


Se nyheten  Further information about Miris

Publicerat: 8/25/2015 1:42:43 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se