Miris: Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2015

Se rapport

Delårsrapport för 1/1-30/6 samt perioden 1/4-30/6, 2015
Samtliga uppgifter avser koncernen om inte annat anges. Uppgifter inom parentes avser motsvarande period föregående år. Miris Holding AB (publ), org.nr. 556694-4798.

1/1-30/6, 2015
•    Nettoomsättningen uppgick till     3 532 tkr (7 056 tkr)
•    Resultatet före skatt uppgick till      -7 913 tkr (-4 957 tkr)
•    Resultatet efter skatt uppgick till      -7 913 tkr (-4 957 tkr)
•    Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,02 kr/aktie (-0,04 kr/aktie)

1/4-30/6, 2015
•    Nettoomsättningen uppgick till     2 021 tkr (1 356 tkr)
•    Resultatet före skatt uppgick till      -3 671 tkr (-3 284 tkr)
•    Resultatet efter skatt uppgick till      -3 671 tkr (-3 284 tkr)
•    Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,01 kr/aktie (-0,03 kr/aktie)

Viktiga händelser under perioden

  • Miris tar hem ny order från Sydkorea.
  • Miris erhåller myndighetsgodkännande i Indonesien.
  • Miris har framgångsrikt avslutat första fasen av HMA-studien i Kina.
  • Miris får order från Kina på 25 instrument för bröstmjölksanalys.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • Miris HMA-studie i Kina avslutad med positivt resultat

VDs kommentar

Årets första 6 månader har karakteriserats av hårt fokus på att leverera i enlighet med den plan som vi byggde bolagets finansiering på under slutet av 2014. Trots en återhållsam försäljningsaktivitet av analysinstrument på grund av produktionsomläggning ökar nettoomsättningen under andra kvartalet jämfört med motsvarande period för 2014. Det bör även noteras att den annonserade ordern från Kina inte ingår i nettoomsättningen för kvartal 2 utan hamnar redovisningsmässigt i kvartal 3.

Som tidigare meddelats avslutades framgångsrikt den första fasen av det viktiga testet av vårt nya förbättrade instrument hos två ledande kunder i Kina. Bolaget har efter redovisningsperioden även avslutat fas 2 av HMA-studien. De två testsjukhusen har genomfört 1 762 analyser under 3 månader och instrumenten fungerar utan några driftsstopp. Dessa positiva resultat skall ställas mot den kostsamma servicegaranti som bolaget dragits med under flera år på grund av ojämn och bristande kvalitet på instrumenten. Jag är mycket nöjd med att vi nu har en högkvalitativ produkt att erbjuda kunderna. Det fortsatta arbetet inom produktionsavdelningen fokusera i fortsättningen på att optimera produktionsprocessen för att minska produktionskostnaderna och korta leveranstiderna.

Bolagets försäljnings- och marknadsavdelning för sedan november 2014 en ständig och nära dialog med våra distributörer och som exempel vill jag nämna att vi tillsammans med vår distributör i Indonesien erhållit myndighetsgodkännande för vårt HMA-instrument vilket öppnar upp marknaden på ett helt nytt sätt. Vi har även bytt distributör i Frankrike och hoppas mycket på den nya distributören som även arbetar med marknaderna i Mexiko och Chile.

Vår kinesiska distributör ByMed är mycket nöjd med bolagets investeringar i produktionsomläggningen och gav Miris sitt fulla förtroende genom att lägga en order på 25 HMA i juni. Av dessa har 13 levererats och de resterade 12 instrumenten kommer att levereras i mitten av september. Diskussioner om ytterligare order under 2015 förs med ByMed.

Det tredje området som vi fokuserar på är ansökan till FDA att få sälja Miris HMA på den amerikanska marknaden. Tre sjukhus har identifierats som alla har tackat ja att delta i den regulatoriska studie som planeras genomföras. Jag hoppas kunna meddela senare under hösten när studien har startat och när en komplett ansökan därefter beräknas inlämnas till FDA.

Organisatoriskt har vi förstärkt både produktion, marknad och försäljning med ny personal.

Miris är ett bolag med en mycket spännande och angelägen affärsidé – att bidra till en förbättring av den globala folkhälsan genom att säkerställa leverans av högkvalitativ bröstmjölk till förtidigt födda barn och mejerimjölk till barn och vuxna. Med den lyckade emissionen bakom oss är Miris nu väl positionerad att med en mycket konkurrenskraftig produktportfölj etablera sig på en expansiv marknad.

Jag ser framför mig en spännande höst; där vi rullar ut vårt nya uppgraderade instrument för mjölkanalys, genomför de så viktiga studierna i USA samt fortsätter bygga ut vårt distributörsnät. Målet är som tidigare att göra Miris till ett lönsamt bolag och att förse världens barn, både förtidigt födda och lite äldre, med mjölk av hög kvalitet.

Ulf Boberg

VD i Miris Holding AB


Se rapport  Further information about Miris

Publicerat: 8/28/2015 8:59:41 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se