EQL Pharma: Nyemission till Cadila genomförd

Se pressmeddelande

Nyemissionen av 6,5 miljoner aktier till Cadila Pharmaceuticals Limited (”Cadila”), som beslutades på extra bolagsstämma den 9 oktober 2015, har nu genomförts. EQL Pharma tillförs därmed 32,5 miljoner kronor.

Efter registreringen kommer EQL Pharma att ha 23 938 666 aktier emitterade. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 077 239,97 kronor.

Genom nyemissionen kommer Cadila att äga 27,2 procent av EQL Pharma.

Cadila har även tecknat 2 miljoner teckningsoptioner TO 3, med lösenkurs 6,50 kronor per aktie och lösenperiod 1 april till 15 december 2016. Om teckningsoptionerna TO 3 utnyttjas fullt ut under 2016 kommer Cadila att öka ägarandelen till 32,8 procent av EQL Pharma.

Lund den 19 oktober 2015

Styrelsen i EQL Pharma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus, VD, mobil 0705-609000 eller via christer.fahraeus@eqlpharma.com.

Om EQL Pharma

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.


Se pressmeddelande  Further information about EQL Pharma

Publicerat: 10/19/2015 1:07:15 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se