Miris: Miris får ny order från Kina på 25 instrument för bröstmjölksanalys

Se nyheten

Efter ytterligare utvärdering av kvalitetsförbättringen på Miris instrument för analys av bröstmjölk (HMA) kom igår kväll en ny order på 25 instrument från Bolagets kinesiska distributör, ByMed Electronic Technology. Affären värderas till drygt 3,4 Mkr.

Som ett resultat av Miris genomgripande arbete med kvalitetsförbättring och effektivisering, vilket genomfördes under första delen av 2015, köpte ByMed 25 HMA i juni i år. Efter att dessa instrument sålts och installerats under hösten, har Miris och ByMed gjort en utvärdering i kundledet. Resultatet är mycket positivt och styrker utfallet från beta-testet som genomfördes tidigare under sommaren. Sammantaget så ledde detta till att ByMed nu lagt en ny order på ytterligare 25 HMA.

Den aktuella ordern skall levereras under januari 2016 och diskussioner förs nu om eventuella ordervolymer för det kommande året.

”Nu när de nya instrumenten tagits i bruk på den kinesiska marknaden har vi fått det verkliga kvittot på att den kvalitetsförbättring vi gjort på HMA-instrumentet håller. Det lägger grunden för ytterligare order från Kina under nästa år.” säger Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB.  

Uppsala den 16 december 2015

För ytterligare information kontakta:
Ulf Boberg
VD, Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: ulf.boberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.


Se nyheten  Further information about Miris

Publicerat: 12/16/2015 8:20:25 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se