EQL Pharma: Nytt datum för EQL Pharmas bokslutskommuniké i februari

Se nyheten

Styrelsen i EQL Pharma har beslutat att flytta fram publiceringen av bolagets bokslutskommuniké för verksamhetsåret 2015 till tisdagen den 16 februari 2016.

Anledningen till beslutet att ändra rapportdag är att möjliggöra för alla styrelseledamöter i EQL Pharma att närvara på mötet. I samband med rapporten kommer finansiell kalender för räkenskapsåret 2016 att presenteras. Bolaget kommer också att offentliggöra finansiella mål för 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christer Fåhraeus
VD EQL Pharma AB (publ)
Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00
E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com
Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska, danska och finska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2016 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter 6 (7) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.


Se nyheten  Further information about EQL Pharma

Publicerat: 12/17/2015 10:44:28 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se