Miris: Miris rapporterar positiva resultat från HMA-studie i Storbritannien

Se nyheten

Tidigare under året har Miris rapporterat om en framgångsrik användarstudie på den uppgraderade versionen av bolagets instrument för analys av bröstmjölk, HMA, i Kina. För att ytterligare utvärdera kvalitetsförbättringarna av produkten genomförs nu liknande studier vid två kliniker i Europa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Produktionsprocessen och en förbättring av produktkvaliteten är ett av tre prioriterade utvecklingsområden som Miris specifikt arbetat med under 2015, enligt den utvecklingsplan bolagets ledning tog fram i slutet av 2014. I detta arbete har bolaget valt att validera den nya produktkvaliteten delvis i samarbete med ett antal utvalda kunder, genom att erbjuda dem att genomföra sponsrade användarstudier. I Kina är en sådan studie hos två kunder avslutad och utvärderad tidigare under året, med positivt resultat.

Under sommaren och hösten har planering pågått för att enligt plan kunna genomföra ytterligare två användarstudier. Intresset för att medverka har varit mycket bra och en site i Storbritannien och en i Tyskland tackade ja till samarbetet. I Storbritannien pågår studien just nu och fas 1 har precis avslutats. Kliniken har under en månad genomfört knappt 500 analyser på två HMA-instrument med mycket tillfredställande resultat. I Tyskland planeras studiestart till första kvartalet 2016. Resultaten ger information om instrumentets precision och stabilitet över tid samt för olika användare.

”Detta ger bolaget mycket värdefulla resultat från instrumentet i praktisk användning. Att Miris nu kan referera till stabila och trovärdiga data från användarstudier är mycket viktigt för bolagets fortsatta expansion” säger Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB.

Uppsala den 18 december 2015

För ytterligare information kontakta:
Ulf Boberg, VD
Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90
E-post: ulf.boberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet.
Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.


Se nyheten  Further information about Miris

Publicerat: 12/18/2015 11:10:14 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se