PromikBook: Försäljningsåtgärder ger ökat antal betalande företag

Se pressmeddelande

PromikBook har under hösten arbetat med paketens innehåll, prisjusteringar och att bygga upp en egen försäljningsavdelning. Vi delsummerar nu de åtgärder som vi vidtagit och kan se att de har gett önskad effekt.

Under december köper cirka 40% av de nytillkomna användarna som vi har haft möjlighet att nå via telefon något paket i samband med första kontakten. Detta är högre än vi beräknat och visar att de åtgärder som vidtagits under hösten gett resultat.

Vi behöver nu ytterligare personal inom försäljning eftersom nuvarande personalstyrka ej hinner kontakta alla nya och gamla användare. Därför planerar PromikBook att anställa två till fyra personer inom försäljning under början av 2016.

Intäkter från projektet Bokbörsen beräknas att starta under kvartal ett 2016.

De paket som sålts i slutet av 2014 gällde till och med utgången av 2015. Detta innebär att intäkter avseende förnyelse av dessa abonnemang kommer att påverka första kvartalet 2016.

Vi utvärderar kontinuerligt paketens innehåll och PromikBooks affärsmodell varför ytterligare justeringar kan komma att genomföras under början av 2016.

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD
PromikBook AB (publ)
Kämpegatan 3
411 04 Göteborg
Mobil +46 (0)709 74 78 88
E-mail hans.orre@promikbook.com


Se pressmeddelande  Further information about PromikBook

Publicerat: 12/22/2015 4:08:26 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se