Invent Medic: Nyemission inför notering övertecknad

se pressmeddelandet

Den 28 januari 2016 avslutades teckningstiden i Invent Medic Sweden AB:s (”Invent Medic”) nyemission inför notering på AktieTorget. Nyemissionen tecknades till cirka 27,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 308 %. Invent Medic tillförs därmed 9 MSEK före emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK och cirka 1 200 nya aktieägare. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 2 februari 2016.

Karin Bryder, Invent Medics VD, kommenterar

- Inledningsvis vill jag hälsa nya aktieägare välkomna till Invent Medic, samt tacka alla som visat intresse och tecknat i nyemissionen. Vi är givetvis mycket glada över utfallet. Tack vare kapitaltillförseln kan vi genomföra de förberedelser som krävs inför planerad marknadslansering under 2017. Jag ser fram emot att få bidra till att färdigutveckla produkten så att vi kan erbjuda alla kvinnor med ansträngningsinkontinens en trygg vardag utan oro för urinläckage.

Teckning och tilldelning

Nyemissionen tecknades till cirka 27,7 MSEK inklusive teckningsåtagande, innebärande att 3 000 000 aktier nyemitteras. Invent Medic tillförs därmed 8,2 MSEK efter emissionskostnader om cirka 0,8 MSEK. Tilldelning sker i enlighet med de principer som angetts i memorandumet. Avräkningsnotor är planerade att skickas ut idag, den 2 februari 2016.

Antal aktier och aktiekapital

När Invent Medics nyemission registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier att uppgå till 8 020 000 aktier och aktiekapitalet till 802 000 SEK.

Notering på AktieTorget

Första handelsdag för Invent Medics aktier på AktieTorget är beräknad att bli den 29 februari 2016. Aktierna kommer att handlas under handelsbeteckning ”IMS” och har ISIN-kod SE0007603402.

Finansiell rådgivare

Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare i samband med Invent Medics nyemission och notering.

För frågor avseende nyemissionen, vänligen kontakta:

Sedermera Fondkommission

Telefon: 0431-47 17 00

E-post: info@sedermera.se

För ytterligare information om bolaget, vänligen kontakta:

Karin Bryder, VD

Telefon: 0706-83 41 44

E-post: info@inventmedic.com

Invent Medic Sweden AB, organisationsnummer 556682-1046, har utvecklat en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens, TVS. Uppfinnarna bakom produkten, Jan Clarén och Lars-Olof Henriksson, har varit delaktiga i utvecklingen respektive utförandet av den kirurgiska metoden TVT som nu är s.k. Golden Standard för kirurgisk behandling av kvinnlig inkontinens. Invent Medics produkt baseras på samma vetenskapliga grund och har liknande verkningsmekanism som den kirurgiska metoden men baseras på en icke-kirurgisk behandling och är utformad så att kvinnan själv kan använda produkten vid behov. Denna produkt har potential att tillgodose ett stort medicinskt behov och därmed ett betydande marknadsvärde. Invent Medics vision är att erbjuda nya och innovativa medicintekniska produkter och behandlingsmetoder till kvinnor med målsättningen att förbättra deras hälsa och livskvalitet. Erbjudandet ska innefatta säkra, effektiva och trygga produkter och behandlingsmetoder som ska vara lätta att använda och som ska ge hälsoekonomiska fördelar för samhället.


se pressmeddelandet  Further information about Invent Medic

Publicerat: 2/2/2016 12:00:03 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se