PromikBook: Bokslutskommuniké januari-december 2015

se bokslutskommuniké

 • Nettoomsättningen för januari-december 2015 uppgick till 1 856 KSEK (f å 2 760 KSEK)
 • Nettoomsättning för oktober-december 2015 uppgick till 302 KSEK (f å 1 070 KSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -2 879 KSEK (f å -107 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -4 167 KSEK (f å -1 406 KSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till -4 253 KSEK (få -1 456 KSEK)
 • Resultat per aktie -0,07 SEK (f å -0,03 SEK)
 • Eget kapital per aktie 0,20 SEK (f å 0,25 SEK)

Verksamheten: PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Plattformen innehåller också analysprogrammet Promik Analys.

Väsentliga händelser januari - december 2015

 • Lanserat PromikBook byrå
 • Enklare CRM och lagerfunktionalitet
 • Vi nådde 26 000 registrerade användare
 • Anställning av vice VD
 • Ett helt nytt utseende på PromikBook lanserades
 • Automatiska påminnelse- och inkassofunktioner
 • Utvecklat blanketteknologi med lansering av blankett NE samt alla bolagsblanketter
 • Tecknar avtal med CrewCom gällande försäljning
 • Frans Blom invald till PromikBook AB:s styrelse
 • Avtal med PA-Utveckling AB gällande lönemodul
 • Avtal med Bokbörsen gällande fakturaservice och fakturaköp
 • Företrädesemission i PromikBook AB övertecknad
 • PromikAnalys AB tecknar avtal med Regnskap Norge AS gällande analysfunktionalitet
 • PromikBook AB tecknar avtal med Bp Bolagspartner gällande lagerbolag
 • PromikBook AB tecknar avtal med Sportnik gällande fakturaservice och påminnelsehantering
 • En app lanseras för både iOS och Android
 • Säljare anställs under hösten
 • Introducerar ett unikt kickbacksystem för alla användare av tjänsten
 • Bildat dotterbolaget PromikAnalys AB

se bokslutskommuniké  Further information about PromikBook

Publicerat: 2/10/2016 2:01:27 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se