PromikBook: Månadsrapport januari 2016, förbättrat resultat

Se nyheten

Under januari har antalet registrerade användare nått 26 000. Vi fortsätter att öka antalet användare kraftigt och antalet nya användare är ungefär 600-900 stycken per månad.

Projektet Bokbörsen, vilket kommer att bli det första projektet för dotterbolaget Promik Finans har varit inne i en testfas under slutet av januari och början av februari och vi räknar med lansering i månadsskiftet februari/mars. Bokbörsens internetbaserade plattform för handel med böcker genererar ett underlag som överförs till PromikBook i samband med en bokbeställning. I PromikBook skapas därefter fakturorna automatiskt. Antalet fakturor beräknas uppgå till cirka 27 000 per månad.

En del av dessa fakturor kommer att övertas genom fakturaköp av Promik Finans samtidigt som en påminnelsefunktion kan genereras från Bokbörsens plattform vilket i sin tur genererar automatiska påminnelser och inkassoärenden hos Promik Finans.

Arbetet med Promik Analys och dess funktionalitet för simulering och kassaflöde för den norska föreningen Regnskap Norge AB i dess plattform www.pintell.no slutförs för närvarande och vi räknar med att systemet finns för lansering under våren 2016.

Utdelningen av bolaget till PromikBooks aktieägare beräknas bli färdigställt under första kvartalet 2016.

Vi har anställt en ytterligare säljare under januari och vårt mål är att anställa ytterligare två personer under februari där vi nu slutför arbetet med rekryteringen.

Under januari har vi också färdigställt en mängd mindre förbättringar i systemet och som enda molntjänst erbjuder vi deklarationsblanketter för aktiebolag, handelsbolag och föreningar. Detta för att göra det så enkelt som möjligt för våra anslutna företag att leverera bokslutet till skatteverket.

Vi har kraftigt förbättrat resultatet under januari månad i förhållande till föregående år. Innevarande år är resultatet -70 tkr i förhållande till föregående års -300 tkr.

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD                                                                                                    
PromikBook AB (publ)                                                    
Kämpegatan 3                                                                    
411 04  Göteborg                                                            
Mobil +46 (0)709 74 78 88                                            
E-mail hans.orre@promikbook.com
                                                                                                                                                                        


Se nyheten  Further information about PromikBook

Publicerat: 2/10/2016 4:42:15 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se