MedicPen: MedicPen AB förstärker sin organisation.

Se pressmeddelande

MedicPen är idag verksamma på ett flertal ställen och har fler projekt igång än vad vi tidigare har haft förut. Vi är också på väg in i nya utmanande projekt i Europa, USA och Asien. MedicPen har därför bestämt sig för att utöka sin organisation med en ny Chief Operating Officer (COO) för att kunna ta hand om och utveckla dessa projekt. Håkan Harvigsson anställs för att arbeta med att utarbeta kravspecifikationer, vara projektledare, delaktig i utvecklingsprojekt samt vara ansvarig för distribution och logistik.

Kontakt:
MedicPen AB (publ), CEO Anders Skarman, Gustavsgatan 24, 216 11 Malmö, Sverige
Tel: 035-100 800 eller mobil 0761-70 35 60.
Eller besök www.medicpen.com


Se pressmeddelande  Further information about MedicPen

Publicerat: 2/16/2016 9:00:15 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se