PromikBook: Månadsrapport februari 2016, vinst

Se pressmeddelandet

Under januari har antalet registrerade användare nått cirka 26 600, föregående år vid samma tidpunkt uppgick antalet användare till 19 400. Antalet nya användare är ungefär 700-900 stycken per månad.

Promik Analys och dess funktionalitet för simulering och kassaflöde för den norska föreningen Regnskap Norge AB är nu översatt och testas för närvarande.

Projektet Bokbörsen har varit inne i en testfas där testerna lett till vissa förändringar i hanteringen av fakturorna internt i Promik Finans. Vi räknar med att lansering kommer att ske i mars.

Bolaget Sportnik bygger för närvarande ihop sin tjänst med PromikBooks plattform. Vi kommer där att ta hand om fakturaservice, det vill säga påminnelsehantering och inkassotjänster i dotterbolaget Promik Finans AB.

Vi har anställt två säljare under februari. Dessa säljare arbetar med konvertering av företag som abonnerar på gratistjänsten till att bli betalande användare genom försäljning av tilläggstjänster. Vi räknar med att anställa ytterligare personal inom försäljning under mars och april.

Tillströmningen av användare gör att vi också för närvarande söker personal inom vår kundservice. Vi har också anställt ytterligare en person inom systemutveckling. Han kommer att påbörja sitt arbete i mars. Alexander Carlson har under februari slutat sin anställning.

Inom utvecklingen av www.promikbook.com har vi dessutom utvecklat mer funktionalitet i vår app samt arbetat med sms tjänster där de anslutna företagen i PromikBook nu kan använda automatiserade sms i sin kommunikation med sina kunder.

Vi har också slutfört utveckling av en ny koppling till banker via samarbetet med företaget Instantor. PromikBooks användare har tidigare haft en koppling via filinläsning. Genom den nya teknologin kommer användaren att kunna använda sin egen bankinloggning för att överföra sitt företags banktransaktioner direkt in i PromikBook. Genom detta kommer tiden för bokföring att kraftigt reduceras. Projektet är inne i en testfas och vi räknar med att kunna lansera den nya funktionaliteten under mars.

Vi har kraftigt förbättrat resultatet under februari månad i förhållande till föregående år. Innevarande år är resultatet för februari en vinst om 14 tkr i förhållande till föregående år -140 tkr.

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

PromikBook AB (publ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Kämpegatan 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

411 04 Göteborg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Mobil +46 (0)709 74 78 88                                                                                                                                                                                                                                                                                

E-mail hans.orre@promikbook.com                                                                                                                                                                                          


Se pressmeddelandet   Further information about PromikBook

Publicerat: 3/3/2016 9:55:48 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se