Oncology Venture: Första patienten inkluderad i OV:s screening för APO010

Se pressmeddelandet

Hørsholm, Danmark den 10:e mars 2016 – Oncology Venture Sweden AB (OV:ST) meddelade idag att den första patienten nu er inkluderad i screeningstudien för APO010 mot Multipelt Myelom (benmärgscancer). Denna patient har inkluderats hos den första deltagande av fyra planerade danska hematologiska kliniker, där uppskattningsvis 150 patienter kommer att screenas med OV:s DRP™ (Drug Response Predictor). DRP™ använder sig av genetisk information från respektive patients tumör. Screeningen kommer att identifiera de femton myelompatienter som har högst sannolikhet att dra nytta av behandling med APO010. Dessa ska sedan inkluderas i en fokuserad fas-2-studie, som kommer genomföras vid flera medicinska centra. Om den produkt som redan finns i lager godkänns, förväntas fas-2-studien inledas under andra eller tredje kvartalet 2016. APO010 är ett “first-in-class” FAS-ligand-läkemedel inom immunonkologi.

“Jag är mycket glad att den första patienten nu inkluderats i den screening av myelompatienter vi kommer använda som urvalsprincip till vår kliniska fas-2-studie av APO010. Med hjälp av databaser i myelom- och bröstcancer kan vi ansöka till myndigheterna om godkännande för screening av läkemedelskandidater i OV:s produktportfölj. Vi har redan screenat över 1000 patienter med metastaserad bröstcancer. Detta är mycket värdefullt för OV’s fortsatta arbete inom läkemedelsutveckling.”, säger Peter Buhl Jensen, adjungerad professor, medicine doktor och VD för Oncology Venture AB. “Denna nya immunonkologiska produkt imiterar vårt immunförsvar och är en “first-in-class”-produkt vi tror kan bli ett nytt behandlingsalternativ mot myelom”, fortsätter Peter Buhl Jensen.

APO010 är ett FAS-ligand-läkemedel, och fungerar endast då det finns en FAS-receptor. Med målet att höja responsnivån använder sig OV av DRP™ för att hitta patienter med tumörer vilkas genetiska profil matchar APO010. Just dessa patienter har högst sannolikhet att svara väl på läkemedlet, och kommer därför att inkluderas i OV:s kliniska fas-2-studie.

Om APO010
APO010 är en multimer form av FAS-ligand för immun-onkologisk behandling, med en unik verkningsmekanism. APO010 verkar genom att FAS-receptorn inducerar apoptos hos de maligna cellerna. APO010 förväntas agera i synergi med andra immunonkologiska agenter, som ipilimumab samt PD1-PD-L1 inhiberande läkemedel. Läkemedelskandidaten kompletteras av diagnostisk kompanjonteknologi (APO010 DRP™) för att berika patientpopulationen. APO010 har testats på 25 patienter med solida tumörer i en fas-1-studie. Läkemedlet tolererades väl. Prekliniska studier har visat god effekt av APO010 mot myelom. Därför kommer en fas-2-studie att genomföras på myelompatienter som, genom screening med APO010 DRP™, visat hög sannolikhet att svara på behandling med APO010. Behovet av effektiv behandling mot myelom är stort, och marknaden för dessa läkemedel omsatte sju miljarder USD under 2014. Forskare uppskattar att värdet för den immunonkologiska marknaden kommer att uppgå till 35 miljarder USD år 2023 (Citi GPS).

Om myelom
Multipelt Myelom är en systemisk malignitet i blodet som påverkar blodets plasmaceller. Högdosbehandling med stöd av autolog stamcellstransplantation, och introduktion av nya terapiformer som proteasomdämpande bortezomid och IMID-preparat (thalidomide och lenalidomide), har förbättrat behandlingsresultaten. Trots detta kommer alla patienter oundvikligen uppleva att sjukdomen förvärras, och måsta gå vidare till sekundära och vidare behandlingsformer. OV tacklar detta viktiga kliniska problem genom att introducera en ny, systemisk kemoterapibehandling kombinerad med prediktiva biomarkörtester. Baserat på DRP™ kommer APO010 utvecklas för användning mot Multipelt Myelom.

Om screeningverktyget Drug Response Predictor (DRP™)
Denna metod bygger på jämförelser mellan mottagliga och resistenta mänskliga cancerceller, och inkluderar genetisk information från cellinjer kombinerat med klinisk tumörbiologi och kliniska korrelater i ett biologiskt nätverk.

För mer information, vänligen kontakta
Peter Buhl Jensen, VD
Telefon: +45 21 60 89 22
E-mail: pbj@oncologyventure.com

Om Oncology Venture Sweden AB
Oncology Venture Sweden AB arbetar med forskning och utveckling inom cancerläkemedel via det helägda danska företaget Oncology Venture ApS. Oncology Venture innehar licens att använda Drug Response Prediction - DRP™ - för att signifikant kunna öka sannolikheten att lyckas i kliniska tester. DRP™ har visat förmåga att ge statistiskt tillförlitliga förutsägelser för kliniska resultat av läkemedelsbehandling av cancerpatienter i 29 av 37 utförda kliniska studier. Företaget använder sig av en modell som förbättrar oddsen jämfört med traditionell farmaceutisk utveckling. Istället för att behandla alla patienter som har en viss typ av cancer, väljs patienter ut via genetisk screening. Endast de patienter som sannolikt kommer svara positivt på en behandling kommer att genomgå densamma. Med en mer väldefinierad patientgrupp kan risker och kostnader minimeras, och utvecklingen effektiviseras.

Vår nuvarande portfölj av läkemedelskandidater: LiPlaCis™ för bröstcancer, Irofulven – utvecklad ur en naturlig svamp för prostatacancer och APO010 – en immuno-onkologisk produkt för Multipelt Myelom (benmärgscancer).


Se pressmeddelandet   Further information about Oncology Venture

Publicerat: 3/10/2016 4:40:26 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se