Cherry: Kommuniké från extra bolagsstämma i Cherry AB (publ)

Se pressmeddelande

Cherry AB (publ) extra bolagsstämma avhölls 16 mars 2016 i Setterwalls Advokatbyrås lokaler klockan 16.30, Sturegatan 10, Stockholm.

Val av ny styrelseledamot
Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att styrelsen för tiden intill slutet av nästa årsstämma skulle bestå av sju ledamöter valda av bolagsstämman.

Det beslutades i enlighet med valberedningens förslag att välja Johan Moazed till ny ordinarie styrelseledamot för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Beslut om nyemission av aktier

Det beslutades enhälligt i enlighet med styrelsens förslag att öka aktiekapitalet i Cherry AB med högst 85 937,50 kronor genom nyemission av högst 156 250 aktier av serie B, vardera med ett kvotvärde om 0,55 kronor.

Rätt att teckna de nyemitterade aktierna ska med avvikelse från övriga aktieägares företrädesrätt tillkomma Tykkox Investments Ltd., som var säljare av aktierna i Game Lounge Ltd. Betalning för de tecknade aktierna skall erläggas genom kvittning av säljarens fordran på tilläggsköpeskilling om EUR 2 miljoner enligt förvärvsavtalet.

Styrelsen kan helt eller delvis komma att besluta om betalning via likvida medel.

Fullständigt stämmoprotokoll från extra stämman återfinns på bolagets hemsida:

http://cherry.se/bolagsstammor-och-protokoll/

Cherry AB

Styrelsen

Stockholm den 17 mars 2016

För ytterligare information, vänligen kontakta

Fredrik Burvall
VD Cherry AB (publ)
Telefon +46 8-514 969 52, fredrik.burvall@cherry.se

Cherry i korthet
Cherry är ett spelföretag grundat 1963 som erbjuder casino och lotterier på nätet (www.CherryCasino.com, www.EuroLotto.com, www.EuroSlots.com, www.SpilleAutomater.com, www.NordicSlots.com, www.NorgesSpill.com, www.SveaCasino.com, www. SuomiAutomaatti.com, www.Sunmaker.com, www.SunnyPlayer.com och www.KingPlayer.com), affiliate-verksamhet genom Game Lounge samt utveckling av spel (www.Yggdrasil.com) via bolag från Malta. Cherry är marknadsledande inom casino på restauranger och nattklubbar i Sverige. Cherry sysselsätter runt 750 personer och har drygt 3 800 aktieägare. Bolagets B-aktie är listad på AktieTorget.


Se pressmeddelande

Publicerat: 3/17/2016 11:58:22 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se