CLS: CLS har fått ansökan om projektanslag på 20 miljoner kronor godkänd, av EUs Horizon 2020, för kliniska studier inom bukspottskörtel- och bröstcancer.

Se pressmeddelande

Clinical Laserthermia Systems (CLS) (publ), som utvecklar och marknadsför Immunstimulerande Interstitiell Laser Termoterapi (imILTCLS), en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi för varsam och effektiv behandling av de flesta typer av solida cancertumörer, har fått en ansökan om projektanslag på 2,1 miljoner euro (ca 20 miljoner kronor) godkänd av EUs ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020, SME Instrument fas 2.

CLS EU-ansökan avser validering av bolagets behandlingsmetod imILT gällande säkerhet och genomförande. Detta kommer att ske genom tre kliniska studier, varav två inom bukspottskörtelcancer och en inom bröstcancer. Sammantaget kommer cirka 30 patienter att ingå i studierna.

-          Vi är mycket glada över att ha fått detta Horizon 2020-anslag beviljat. Det är en stor summa pengar som nu satsas på validering av imILT. Studierna kommer att ske i samarbete med sjukhusen, som vi idag har en etablerad relation med, i Marseille i Frankrike, i Porto i Portugal samt i Nottingham i Storbritannien, säger Lars-Erik Eriksson, VD i CLS.  Anslaget ger oss ökade resurser för att introducera imILT på marknaden och kunna erbjuda vår metod som ett alternativ inom cancerbehandling, säger Lars-Erik Eriksson.

Mer information om Horizon 2020 finns på https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/

Kontakt:
Lars-Erik Eriksson, CEO Clinical Laserthermia Systems AB (publ)
Tel: +46 (0)702 – 90 33 00

E-mail: lee@clinicallaser.se

Clinical Laserthermia Systems AB (publ), utvecklar och marknadsför en säker, skonsam, effektiv och kliniskt dokumenterad terapi för behandling av solida cancertumörer. Produkten baseras på immunstimulerande interstitiell lasertermoterapi (imILTCLS). CLS är noterade på Aktietorget under symbolen CLS B. Mer information på företagets webbplatser: www.clinicallaser.se och www.imilt.se.


Se pressmeddelande

Publicerat: 3/18/2016 11:55:20 AM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se