Moretime: Preliminär rekonstruktionsplan för Moretime Professional Services AB

Se pressmeddelande

Vid dagens borgenärssammanträde i Stockholms tingsrätt kommer rekonstruktören att presentera en preliminär rekonstruktionsplan, innehållande information om vidtagna åtgärder under rekonstruktionen och planer för bolagets fortsatta verksamhet.

Angiven preliminär rekonstruktionsplan finns tillgänglig på bolagets hemsida: www.moretimegroup.se. Den finns även tillgänglig på Hökerberg & Söderqvist Advokatbyrå KB:s hemsida: www.hsa.se.

Kontakt vid frågor:

Carl-Fredrik Morander, VD Moretime

Telefon: 08- 462 67 10
E-post: carl-fredrik.morander@moretime.se
Hemsida: moretimegroup.se

Fakta om företaget

Moretime Group består av ett moderbolag, Moretime Professional Services AB (publ), samt hel-och delägda bolag verksamma inom nischen kapital-och kompetensförsörjning. Den övergripande målsättningen är att skapa ett ledande ekosystem för professionella tjänster till SME-företag. Tjänsterna når potentiellt en marknad som årligen är värd ca 40 miljarder. Läs mer på moretimegroup.se.


Se pressmeddelande

Publicerat: 3/18/2016 2:11:39 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se