Ahola Transport: Ahola Transport Abp:s årsrapport för 2015 har publicerats

Se nyhetenDocument dividerÅrsberättelse2015

Ahola Transport Abp:s årsberättelse för 2015 har publicerats på svenska som bilaga till detta meddelande. Årsberättelsen finns också tillgänglig i PDF-format på bolagets hemsida www.aholatransport.com.

I Årsberättelsen går man igenom de viktigaste händelserna från verksamhetsåret 2015 samt presenterar bokslutet i sin helhet.

För med information, vänligen se Bolagets hemsida, www.aholatransport.com, eller kontakta:

Hans Ahola, Vd, Ahola Transport

Tel: +358 44 4494 000

E-mail: hans.ahola@aholatransport.com

Rickard Snellman, Business Controller / IR, Ahola Transport

Tel: +358 44 4494 228

E-mail: rickard.snellman@aholatransport.com


Se nyhetenDocument dividerÅrsberättelse2015

Publicerat: 3/24/2016 12:00:17 PM


  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se