Miris: Tar bort avrådan att inte använda HMA-instrument för mjölkanalys

se pressmeddelande

I samband med en anmälan till Läkemedelsverket avseende bolagets instrument för analys av bröstmjölk, avrådde Miris tillfälligt från att använda instrumenten. Denna avrådan har nu Miris lyft.

I ett meddelande till marknaden den 11 april, 2016 informerade Miris om utskick av ett säkerhetsmeddelande till användare (Field Safety Notice, FSN). Miris avrådde - som en ren försiktighetsåtgärd - från att använda instrumenten för berikningsgrundade analyser av modersmjölk till förtidigt födda barn tills dess att alla levererade instrument hade kontrollerats. Personal från Miris besökte under vecka 16 alla aktiva användare i Sverige och kontrollerade samt vid behov justerade instrumenten. Bolaget sammanställer nu data från besöken och kommer snarast att skicka in en uppföljningsrapport till Läkemedelsverket.

”Vi ser allvarligt på den inträffade händelsen och det känns nu bra att vi har, personligen, besökt alla användare. Alla instrument är åter i drift eller är driftklara. Därför kan vi ta bort det tidigare rådet att inte använda HMA för berikningsgrundade analyser av modersmjölk till förtidigt födda barn”, säger Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB.

Uppsala den 3 maj 2016

För ytterligare information kontakta:

Ulf Boberg

VD, Miris Holding AB

Telefon: 073-312 44 90

E-post: ulf.boberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.


se pressmeddelande  Further information about Miris

Publicerat: 5/3/2016 4:16:20 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se