Miris: Miris ökar fokus på affärssegmentet för analys av bröstmjölk

Se pressmeddelande

I samband med bolagets nyemission poängterades att fokus kommer att ligga på marknaden för analys av bröstmjölk. I linje med denna strategi meddelar Miris nu att ett projekt inom mejerisegmentet avslutas i förtid, nämligen CCU-projektet i Indien.   

Under 2015 ökade Miris sin marknadsnärvaro inom segmentet för analys av bröstmjölk. Bolaget träffade internationella opinionsledare inom vård av för tidigt födda barn samt besökte neonatalavdelningar och mjölkbanker i många länder som använder eller överväger att köpa Miris HMA för bröstmjölkanalys. Kunskap om hur marknaden och behovet för analys av bröstmjölk växer är helt avgörande för Miris förmåga att expandera sin verksamhet. För att ta åtgärder i utvecklingen till ett lönsamt bolag har Miris styrelse beslutat att i förtid avsluta ett projekt inom mejerisegmentet. Bolaget har erhållit stöd från Swedpartnership, ett finansieringsprogram inom Swedfund International AB, för att utvärdera möjligheten att utveckla och producera en enklare modell av mejeriinstrumentet DMA, en s k Collection Center Unit (CCU), tillsammans med en indisk partner. Även om marknaden för analys av mejerimjölk är mycket stor gör Miris bedömningen att konkurrensen från etablerade aktörer är ett för stort hinder för en lönsam penetration.  

”Miris är ett litet bolag med begränsade resurser inom utveckling, produktion och marknad. Jag välkomnar styrelsens beslut att nu ytterligare fokusera på att utveckla HMA-marknaden, där intresset och efterfrågan ökar dagligen och konkurrensen just nu är marginell. Vi arbetar intensivt med ansökan till FDA, utveckling av en standardlösning samt HMA-studier med opinionsledare”, säger Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB.

Uppsala den 24 maj 2016

För ytterligare information kontakta:

Ulf Boberg

VD, Miris Holding AB

Telefon: 073-312 44 90

E-post: ulf.boberg@miris.se

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av bröstmjölk. Visionen är att fler och fler barn skall har tillgång till mjölk av hög kvalitet. Miris Holding AB är noterat på Aktietorget.


Se pressmeddelande  Further information about Miris

Publicerat: 5/24/2016 12:07:05 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se