PromikBook: Delårsrapport januari-juni 2016, högre omsättning och förbättrat resultat

Se hela halvårsrapporten

 • Nettoomsättningen exkl aktiverade utvecklingskostnader för januari-juni 2016 uppgick till 1 634 KSEK (f å 1 319 KSEK)
 • Nettoomsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader för april-juni 2016 uppgick till 647 KSEK (f å 397 KSEK)
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till 385 KSEK (f å -597 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -259 KSEK (f å -1 241  KSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till 999 KSEK (få -1 259 KSEK)
 • Nettoresultatet rensat för aktiverade kostnader och avskrivningar på PromikBook uppgick till 952 KSEK (få -1 259 KSEK)
 • Resultat per aktie 0,02 SEK (f å -0,01 SEK)
 • Eget kapital per aktie 0,22 SEK (f å 0,24 SEK)

Verksamheten
PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser, simuleringar och dokumenthantering för små och medelstora bolag.

Väsentliga händelser januari - juni 2016

 • Kraftigt förbättrat resultat
 • Lanserat unik bankkoppling
 • Anställning av säljare
 • Vi nådde 29 000 användare
 • Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter
 • Skapar dotterbolaget Promik Finans, anmälan till FI gällande fakturaköp
 • Ytterligare funktionalitet, fler blanketter, CRM, app mm
 • Lanserat årsredovisningsmodul
 • Startat internetbaserad kursverksamhet
 • Tecknat avtal med Inplico AB
 • Tecknat avtal med Wagner

Se hela halvårsrapporten  Further information about PromikBook

Publicerat: 8/22/2016 10:06:56 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se