Miris: Miris skriver 3-årigt avtal med rysk distributör på instrument för analys av mejerimjölk

Se pressmeddelande

Miris har signerat ett avtal med en ny rysk distributör. Avtalet är 3-årigt och 50 instrument för analys av mejerimjölk, Dairy Milk Analyzer (DMA), ska levereras under första året till ett värde av ca 5,2 Mkr.

Miris har under sommaren fört diskussioner med en återförsäljare av mejeriutrustning i Ryssland. Den ryska marknaden för analys av mejerimjölk är stor, det finns cirka 2 000 mejerier. På senare tid har efterfrågan på analysinstrument baserade på s. k. filterbaserad MIR-teknologi blivit allt större. Miris besökte återförsäljaren och ett antal potentiella kunder i juni. Som ett resultat har Miris nu signerat ett 3-årigt avtal och redan första avtalsåret ska 50 st  DMA levereras. Av de avtalade 50 instrumenten kommer de första 2 DMA levereras inom kort.Miris DMA används inom mejeriindustrin för att mäta mjölkens näringsinnehåll med avseende på fett, protein och kolhydrater, samt för att säkerställa mjölkens kvalitet i produktionsledet. ”Miris har ett tydligt fokus på analys av bröstmjölk. När kunder inom mejeriindustrin väljer Miris analysinstrument är det mycket positivt och ett bra tillskott till verksamheten. Det signerade avtalet är mycket lovande genom att det redan första avtalsåret innebär försäljning av en större volym.” säger Ulf Boberg, VD för Miris Holding AB.   

Uppsala den 23 augusti 2016 

För ytterligare information kontakta:
Ulf Boberg
VD, Miris Holding AB
Telefon: 073-312 44 90 
E-post: ulf.boberg@miris.se
 
  
Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet.  Miris Holding AB är noterat på Aktietorget. 


Se pressmeddelande  Further information about Miris

Publicerat: 8/23/2016 8:56:52 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se