PromikBook: Juli 2016, resultatförbättring och höjd omsättning

Se pressmeddelandet

Under juli lanserade vi vår årsredovisningsmodul i systemet. Detta innebär att PromikBook nu ytterligare tagit steget mot det kompletta systemet för mindre och medelstora företag när det gäller ekonomisk och skattemässig rapportering tillsammans med de administrativa tjänsterna i systemet.

Vi har vidareutvecklat vår supporttjänst gällande bokföringsfrågor där fler och fler abonnerar på ren bokföringssupport. Många mindre företag väljer att ta hand om sin bokföring helt själv och behöver då stöd och hjälp direkt när problemen dyker upp. Vi erbjuder detta till våra kunder genom bokföringssupporten. Kunderna kan då ringa eller skicka epost med frågeställningar omkring sin redovisning.  

Avtal har slutits med Wagner vilket vi meddelat tidigare via separat pressmeddelande. Detta innebär i sin tur att ytterligare funktionalitet byggs ut i rapportering för koncerner med balansräkningar sammanslaget för en hel koncern. Detta tillsammans med en fullständig valutakonvertering gör PromikBook till en unik tjänst för medelstora företag som ingår i en koncern.

Juli är företagets absolut sämsta månad omsättningsmässigt. Det är därför glädjande att vi ökat omsättningen kraftigt under denna månad.

Resultatet för juli månad blev -57 tkr (föregående år -302 tkr) och omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader 196 tkr (föregående år 26 tkr) en ökning med 750% i jämförelse med föregående år.

På återhörande!

För ytterligare information kontakta:

Hans Orre, VD
PromikBook AB (publ)
Kämpegatan 3
411 04  Göteborg
Mobil +46 (0)709 74 78 88
E-mail hans.orre@promikbook.com 


Se pressmeddelandet   Further information about PromikBook

Publicerat: 8/23/2016 10:28:11 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se