PromikBook: Kommuniké från extra bolagsstämma i PromikBook

Se pressmeddelandet

PromikBook AB (publ) har per den 28 september 2016 hållit extra bolagsstämma.

Beslut fattades att ge ut konvertibelt skuldebrev.

Bolagsstämman beslutar i enlighet med styrelsens förslag att bolaget ger ut konvertibelt skuldebrev riktad till personalen och personer vilka arbetar eller på annat sätt hjälper bolaget med dess utveckling, försäljning och administration. De pengar som bolaget erhåller i samband med utgivande av konvertibla skuldebrev ska i första hand användas för utveckling av PromikBooks dotterbolag PromikFinans AB och i andra hand till ny funktionalitet i det internetbaserade systemet www.promikbook.com.

Bolaget ger ut konvertibla skuldebrev till ett totalt belopp om 1,9 miljoner kronor, med en årlig ränta om 4,5% samt konvertering till aktier i bolaget med en konverteringskurs om 0,27 kronor under tiden 2018-09-01 till och med 2018-10-31. Innehavaren har en rätt att konvertera till aktier men inte en skyldighet. Om konvertering sker av alla skuldebrev innebär det en utspädningseffekt om 11,56% med hänsyn taget till dagens antal aktier i PromikBook.

De konvertibla skuldebreven fördelas enligt följande, beloppen angivna i svenska kronor.

David Carlberg                    100 000
Hans Sandström                 100 000
Anders Edvardsson            200 000
Klas Moreau                       200 000
Hans Orre                          500 000
Niklas Jirdén                        50 000
Aneta Blazhevska                50 000
Karl Jonsson                      500 000
Roger Malmgren                200 000
Summa                          1 900 000        

Beslutet var enhälligt.
Göteborg 29 september 2016
PromikBook AB (publ.)
Styrelsen


Se pressmeddelandet   Further information about PromikBook

Publicerat: 9/29/2016 9:15:22 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se