Miris: Kommuniké från extra bolagsstämma i Miris Holding AB

Se pressmeddelandet

Aktieägarna i Miris Holding AB (publ) höll extra bolagsstämma onsdagen den 12 oktober 2016 i Uppsala.

Bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning enligt vilken bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 20.000.000 kr och högst 80.000.000 kr samt antalet aktier uppgår till lägst 750.000.000 och högst 3.000.000.000 stycken.

Vidare beslutades, också enligt styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om företrädesemission av aktier, konvertibler och/eller optioner. 

Uppsala den 12 oktober 2016

För ytterligare information kontakta:
Camilla Myhre Sandberg, VD
Miris Holding AB
Telefon: 070-388 13 72
E-post: camilla.snadberg@miris.se 

Miris är ett globalt företag som tillverkar och säljer utrustning och förbrukningsartiklar för analys av mjölk. Företaget fokuserar med sina produkter på analys av i första hand bröstmjölk men även på mejerimjölk. Visionen är att fler och fler barn och vuxna har tillgång till mjölk av hög kvalitet.

Miris Holding AB är noterat på Aktietorget. 


Se pressmeddelandet   Further information about Miris

Publicerat: 10/12/2016 12:47:45 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se