PromikBook: Delårsrapport januari-september 2016, högre omsättning och förbättrat resultat

Se hela delårsrapporten

 • Omsättningen exkl aktiverade utvecklingskostnader för januari-september 2016 uppgick till         2 184 KSEK (f å 1 553 KSEK)
 • Omsättningen exklusive aktiverade utvecklingskostnader för juli-september 2016 uppgick till 551 KSEK (f å 234 KSEK) en ökning med 135%
 • Rörelseresultatet före avskrivningar uppgick till -47 KSEK (f å -1 667 KSEK)
 • Rörelseresultatet efter avskrivningar uppgick till -1 013 KSEK (f å -2 633  KSEK)
 • Nettoresultatet uppgick till 231 KSEK (få -2 666 KSEK)
 • Resultat per aktie 0,00 SEK (f å -0,01 SEK)
 • Eget kapital per aktie 0,21 SEK (f å 0,24 SEK)

Verksamheten PromikBook AB (publ) utvecklar internettjänsten www.promikbook.com. PromikBook är en molnbaserad internettjänst som effektiviserar fakturering, redovisning, prognoser, simuleringar och dokumenthantering för små och medelstora bolag. Till systemet finns ytterligare tjänster som till exempel fakturaservice med påminnelsehantering, inkasso samt fakturabelåning.

Väsentliga händelser januari - september 2016

 • Kraftigt förbättrat resultat
 • Kraftig ökning av omsättningen i förhållande till föregående år
 • Lanserat komplett redovisningsservice med fasta priser
 • Annonskampanj i DI, DN, Privata Affärer, GP mm
 • Lanserat unik bankkoppling
 • Startat fakturaservice i dotterbolaget Promik Finans
 • Anställning av säljare
 • Anställning av vice VD
 • Vi nådde 30 000 användare
 • Utvecklar ytterligare deklarationsblanketter
 • Skapar dotterbolaget PromikFinans, anmälan till FI gällande fakturaköp
 • Ytterligare funktionalitet, fler blanketter, app, kvittohantering mm
 • Lanserat årsredovisningsmodul
 • Startat internetbaserad kursverksamhet
 • Tecknat avtal med Inplico AB
 • Tecknat avtal med Wagner

PromikBook AB (publ)

Kämpegatan 3, 411 04  Göteborg

Telefon 08-545 888 30, Org nr SE556217-5157

www.promikbook.com


Se hela delårsrapporten  Further information about PromikBook

Publicerat: 11/10/2016 3:09:03 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

 • Mäster Samuelsgatan 42
 • 111 57 Stockholm
 • Telefon: 08 - 511 68 000
 • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se