PlayHippo: Kommuniké från extra bolagsstämma i PlayHippo AB (publ)

Se pressmeddelandet

Vid den extra bolagstämman i PlayHippo AB (publ) den 13 december 2016 tog aktieägarna följande beslut:

Beslut om kvittningsemission av aktier:
Aktieägarna godkände styrelsens förslag om kvittningsemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolagets aktiekapital ökas med 1 857 481 kronor genom en emission av 60 000 000 aktier till teckningskursen 25 öre. Kvittningsemissionen möjliggör förvärvet av Future Gaming Group AB.

Tecknade i emissionen gjorde:
B18 Invest AB (NEVI-koncernen)
Digital Spine AB
Falvir AB
Ateneum AB

Idama Consulting AB
Leif Olsson

Efter genomförd emission har bolaget 188 988 116 aktier samt Aktiekapital på 5 850 697,667399 sek

Val av ny styrelse:
Årsstämman beslutade om nyval av Stefan Wilhelmsson och Björn Mannerqvist som ordinarie ledamöter. Tobias Fagerlund och Christian Bönnelyche kvarstår som styrelseordförande respektive ledamot .Henrik Granlund och Patrik Rustman valde att avsluta sina uppdrag som ordinarie ledamöter.

Björn Mannerqvist är specialist inom SEO, Björn har varit verksam inom spelindustrin i drygt 10 år. Björn sitter även i styrelsen för Tourn Media och FastOut även de listade på Aktietorget.

Stefan Wilhelmsson är verksam inom distribution och sitter i styrelsen för Falvir AB samt GoldX listat på Aktietorget.

Bemyndigande avseende emissioner av aktier:
Stämman beslutade att ge bolagets styrelse bemyndigande att intill nästa ordinarie bolagsstämma genomföra kontantemissioner, kvittningsemissioner, apportemissioner samt utfärda teckningsoptioner, med eller utan beaktande av aktieägarnas företrädesrätt och enligt de begränsningar i aktiekapitalet som framgår av bolagsordningen.

Samtliga beslut vid stämman togs enhälligt och 37% utav de totala aktierna i bolaget deltog vid stämman.

Stockholm i December 2016

Playhippo AB

Styrelsen

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, Verkställande Direktör.       Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  


Se pressmeddelandet  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 12/13/2016 3:50:44 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se