EQL Pharma: Cadila utnyttjar 973 000 teckningsoptioner av TO3 och EQL tillförs 6,3 MSEK

Se pressmeddelande

Cadila Pharmaceuticals Limited (”Cadila”) har tecknat 973 000 teckningsoptioner av TO3.

Cadila erhöll 2 miljoner TO3 med lösenkurs 6,5 SEK och löptid till och med 15 december 2016 i samband med den riktade emissionen i oktober 2015.

Totalt har 973 000 teckningsoptioner av TO 3 utnyttjats (cirka 49 procent av samtliga TO 3), vilket innebär att EQL Pharma tillförs cirka 6,3 mkr. Cadila har efter teckningen 29,9% av kapital och röster i EQL Pharma AB.

De nya aktierna bokförs som EQL Pharma IA tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket och Euroclear, vilket beräknas vara klart i slutet av januari 2017.

Efter registreringen kommer EQL Pharma att ha 24 911 666 emitterade aktier. Aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 361 842,47 kronor, en ökning med 284 602,50 kronor

Lund den 16:e December 2016

Styrelsen i EQL Pharma AB (publ)

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Fåhraeus

VD EQL Pharma AB (publ)

Telefon: +46 (0) 705 – 60 90 00

E-post: christer.fahraeus@eqlpharma.com

Hemsida: www.eqlpharma.com

EQL Pharma AB (publ) i korthet

EQL Pharma är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är medicinskt likvärdiga med originalläkemedel. Bolaget marknadsför för närvarande fem nisch-generika på den svenska och danska marknaden, i tillägg till dessa finns en betydande pipeline av ytterligare nisch-generika för lansering 2017 och framåt. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden. EQL Pharma bedriver sin verksamhet i Lund, sysselsätter åtta (8) personer och är noterat på AktieTorget. EQL Pharma bedriver ett omfattande utvecklingsarbete i samarbete med ledande kontraktstillverkare och större läkemedelsbolag i bland annat Indien och Kina.


Se pressmeddelande  Further information about EQL Pharma

Publicerat: 12/16/2016 9:46:16 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se