PlayHippo: Ingår avtal - förvärvar Grandwild.com

Se pressmeddelandet

Stockholm 2016-12-29

PlayHippo har tidigare kommunicerat att man slutförhandlar om förvärv, bolaget ingår nu avtal och förvärvar därmed rättigheterna till casinooperatören www.grandwild.com.

Förvärvspris är 48 000 euro och kommer att betalas fullt ut genom nyemitterade aktier (1 600 000 aktier á 0,30 SEK).

Som tidigare kommunicerats lanserades Grandwild.com i september i år och har redan ca 10 000 spelare och ett beräknat spelöverskott på 100 000 SEK i december.

Grandwild.com har idag ett nätverk av affiliates och i köpeskillingen ingår vidareutveckling av design och förbättrad mobilanpassning.

Avtalet kommer att vara villkorat av att bolagets revisor godkänner transaktionen.

"Vi ser fram emot att integrera även Grandwild.com till vår växande verksamhet. Vi tror att den tillsammans med siterna och varumärkena vi nyligen erhållit genom förvärvet av Future Gaming Group snabbt kommer att tillföra ytterligare värde till PlayHippo och våra aktieägare. Vi ser verkligen fram emot 2017.", kommenterar VD Christian Bönnelyche

Stockholm i december 2016
Playhippo AB (publ) 

För ytterligare information:
Christian Bönnelyche, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 December 2016. 


Se pressmeddelandet  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 12/29/2016 2:54:16 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se