PlayHippo: Nyemission genomförd.

Se pressmeddelande

Stockholm 2017-01-05

PlayHippos nyemission har blivit registrerad hos bolagsverket och är därmed genomförd, nyemissionen avser förvärvet av Future Gaming Group AB. Bolaget har efter nyemissionen 188 988 116 aktier samt aktiekapital på 5 850 697,667399 sek

Stockholm i december 2016

Playhippo AB (publ)

För ytterligare information:

Christian Bönnelyche, VD

Mail: info@playhippoab.se     Web: www.playhippoab.se  

Denna information är sådan information som PlayHippo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 Januari 2017.


Se pressmeddelande  Further information about Future Gaming Group

Publicerat: 1/5/2017 8:00:09 AM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se