Lucent Oil: Lucent Oil AB deltar i QuiaPEG Pharmaceuticals AB:s emission av nya aktier

Se pressmeddelande

Lucent Oil AB (Lucent) har enligt tidigare information tecknat ett avtal om förvärv av 79,4 % av samtliga aktier i QuiaPEG Pharmaceuticals AB (QuiaPEG) med avsikt att förvärva 100 % av aktierna i QuiaPEG. Affären genomförs i 2 steg och nu har steg 1 genomförts enligt följande:

1. Lucent har tecknat och erlagt betalning i en nyemission av nya aktier i QuiaPEG med 2,5 miljoner kronor av totalt 5,0 miljoner kronor. Övriga nya aktier i QuiaPEG har tecknats och betalats bla av befintliga aktieägare i QuiaPEG. Emissionen genomförs till en värdering av QuiaPEG om 30,0 miljoner kronor vilket medför att Lucents andel i steg 1 uppgår till 7,1 % av kapital och röster i QuiaPEG.

2. Under mars månad 2017 är avsikten att förvärva resterande 92,9 % av aktierna i QuiaPEG genom emission av högst 18 234 232 nya aktier i Lucent till ett totalt värde om högst 32,5 miljoner kronor. Aktieägare i QuiaPEG med ett innehav om 79,4 % av aktierna i QuiaPeg har den 29 november 2016 accepterat och förbundit sig att deltaga i apportemissionen.

Efter genomförandet av steg 1 och 2 ovan, under förutsättning att Lucent förvärvar samtliga aktier i QuiaPEG, kommer nuvarande aktieägare i Lucent äga 13,25% av kapital och röster i Lucent, vilket betyder att utspädningen uppgår till 86,75%

Förvärvet enligt steg 2 ovan kräver ett godkännande på ordinarie bolagsstämma under mars månad 2017.

Aktieägare i Lucent med ett direkt och indirekt innehav motsvarande 36,7 % har förbundit sig att rösta för att erforderliga beslut kommer att fattas på ordinarie bolagsstämma i mars 2017.

QuiaPEG:s verksamhet kommer att tillföras Lucent efter genomförd apportemission i mars 2017.

I övrigt hänvisas till information av den 30 november 2016 som finns tillgänglig på Lucent Oil AB:s hemsida, http://www.lucentoil.com

Kungens Kurva den 10 januari 2017

Lucent Oil AB

Styrelsen

För ytterligare information kontakta:

Lars Linzander                                                                 Marcus Bosson

Styrelsens ordförande                                                      Verkställande direktör

Lucent Oil AB                                                                   QuiaPEG Pharmaceuticals AB

Tel: +46 (0) 708 622 219                                                  Tel: +46 (0) 706 93 12 53

http://www.lucentoil.com                                                  http://www.quiapeg.com

E-post: lars@algastyrinvest.se                                       E-post: marcus.bosson@quiapeg.com


Se pressmeddelande  Further information about QuiaPEG Pharmaceuticals

Publicerat: 1/10/2017 4:21:10 PM

Nyheten distribueras av AktieTorget i samarbete med Cision.
För att prenumerera på nyheter på detta bolag, klicka här.
 

  • Mäster Samuelsgatan 42
  • 111 57 Stockholm
  • Telefon: 08 - 511 68 000
  • info(snabel-a)aktietorget(punkt)se